CAM KẾT GIÁ TỐT NHẤT TẠI MIỀN TRUNG

Máy hút bụi

Máy chà sàn

Máy chà sàn HT-005
GIÁ: Liên hệ
Máy chà sàn SC-005
GIÁ: Liên hệ
Máy chà sàn LC 175
GIÁ: Liên hệ

Máy sấy

Máy sấy HT-900R
GIÁ: Liên hệ

Dụng cụ vệ sinh

Xe lau sàn XL-36
GIÁ: Liên hệ

Xe đẩy phục vụ

Xe đẩy rượu R-16
GIÁ: Liên hệ

Máy phun áp lực