CAM KẾT GIÁ TỐT NHẤT TẠI MIỀN TRUNG

Máy hút bụi

Máy hút bụi HT-80
GIÁ: Liên hệ
Máy hút bụi HT-70
GIÁ: Liên hệ
Máy hút bụi HT-30
GIÁ: Liên hệ
Máy hút bụi HT-15
GIÁ: Liên hệ

Máy chà sàn

Máy chà sàn HT-005
GIÁ: Liên hệ
Máy chà sàn SC-005
GIÁ: Liên hệ
Máy chà sàn HC-522
GIÁ: Liên hệ

Máy sấy

Máy sấy HT-900R
GIÁ: Liên hệ

Dụng cụ vệ sinh

Xe lau sàn XL-32
GIÁ: Liên hệ

Xe đẩy phục vụ

Xe đẩy rượu R-16
GIÁ: Liên hệ

Máy phun áp lực